Menu

Sektionsleder til Kriminalregisteret, Politiets Administrative Center

Midt- og Vestjyllands Politi, Kriminalregisteret

Vestjylland
Oprettet:
07-05-2019
Udløber:
21-05-2019

Holstebro

I forbindelse med udvidelse af Kriminalregisterets arbejdsområder skal vi have ansat endnu en dygtig sektionsleder til afdelingen.

Om Kriminalregisteret
Vi sørger for, at Kriminalregisteret er opdateret med oplysninger om borgere, der er blevet dømt i en straffesag. Registeret bruges dagligt af bl.a. politi, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og domstole, der er afhængige af aktuelle og korrekte oplysninger fra os i deres virke. Samtidig sørger vi for at udstede straffe- og børneattester til borgere og private og offentlige virksomheder.

Afdelingen udvider med en sektion, der skal håndtere digitalisering af domme og andre straffeafgørelser til brug for den videre strafforfølgning i verserende straffesager.
Afdelingens arbejde er af stor betydning for et trygt og sikkert Danmark.

Om jobbet
Du vil befinde dig i spændingsfeltet mellem personaleledelse, driftsstyring og udvikling, hvor du får ansvar for at lede ca. 30 dedikerede medarbejdere og hvor du samtidig med sikker hånd og overblik skal styre driften i sektionen.

Du får ledelsesrummet til at skabe rammerne omkring en professionel og effektiv sektion, hvor høj trivsel går hånd i hånd med opfyldelse af både sektionens, afdelingens og PACs samlede driftskrav. I samarbejde med den øvrige ledelse i afdelingen skal du sikre Kriminalregisterets succes i den fortsatte etablering i Holstebro og samtidig skal du skabe rum til udviklingen af såvel din sektion som afdelingen og det samlede PAC.

Du er ansvarlig for den daglige ledelse af personalet i sektionen, hvilket bl.a. indeholder afvikling af MUS, GRUS og trivsels-, ansættelses- og sygesamtaler samt personalemøder.

I den kommende tid er det særligt vigtigt at sikre en succesfuld opdeling af afdelingen i to sektioner – både hvad angår medarbejdere og driftsopgaver.

Du vil indgå i tværgående nationale samarbejdsudvalg og fora for at sikre den bedst mulige opgaveløsning og videre udvikling på området.

Du vil tillige indgå i et lederforum med PACs øvrige sektionsledere, hvor der er fokus på sparring, udvikling og tværgående samarbejde PACs afdelinger imellem.

Om dig
Vi forventer, at du
• har en relevant og solid baggrund i feltet mellem personaleledelse og driftsstyring
• har politisk og strategisk forståelse
• er udviklings- og løsningsorienteret
• har stærke relationelle kompetencer; god til at samarbejde, dialogsøgende og har personlig gennemslagskraft
• kan inspirere, motivere og engagere dine medarbejdere, både i forhold til den daglige drift og til udviklingsopgaver
• har gode kommunikations- og præsentationsevner
• er synlig og empatisk og agerer med ordentlighed
• tænker og arbejder helhedsorienteret med fokus på at kunne oversætte de overordnede strategier til konkrete resultater til gavn for både organisationen og samfundet - og
• hurtigt kan sætte dig ind i nye og komplekse sagsområder, hvor særligt jura fylder meget.

Ansættelsesforhold

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation, eller i henhold til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst eller på anden relevant overenskomst.

Dit nye arbejdssted bliver Politiets Administrative Center, Kriminalregisteret, Holstebro.

Det er en forudsætning for ansættelse i Kriminalregisteret, at du kan sikkerhedsgodkendes, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2019.

Kontakt

Ønsker du yderligere information vedrørende stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Ulrick Junge på tlf. 61 90 21 88.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Alle kvalificerede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 21.

Midt- og Vestjyllands Politi er landets geografiske største politikreds og har knap 1050 ansatte fordelt på hovedstationen i Holstebro samt lokalstationer i Herning, Ringkøbing, Silkeborg, Skive, Thisted og Viborg.

Politiets Administrative Center består af ca. 350 medarbejdere fordelt på 6 afdelinger, herunder Kriminalregisteret (KR).

KR er en del af regeringens 2. bølge af udflytning af statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til provinsen, og vi er i fuld gang med etableringen af afdelingen i Holstebro.
Vi er pt. ca. 50 dedikerede medarbejdere, der arbejder med at opdatere og vedligeholde kriminalregisteret. Her opbevares blandt andet oplysninger om rejste sigtelser og om afgørelser truffet i strafferetssager. Af registret fremgår en række oplysninger om personer, for eksempel om en person er i besiddelse af våben eller om pågældende er farlig, eftersøgt eller kendt som voldsmand. KR opbevarer også oplysninger af politimæssig betydning, f. eks oplysninger om borgerne har gyldigt kørekort som færdselspolitiet kan tjekke på stedet. Det fremgår også af registret om en person er varetægtsfængslet, afsoner eller er løsladt. Det er af afgørende betydning for borgernes og politiets sikkerhed og for den generelle retssikkerhed at disse oplysninger er opdaterede og korrekte. Vi kommer til at håndtere digitalisering af særakter. En særakt er samlingen af domme en borger har modtaget. Særakten er et vigtigt redskab i en evt. videre strafforfølgning af borgeren for at sikre en korrekt afgørelse i retten.

Gem i min profil
Kontakt

Midt- og Vestjyllands Politi, Kriminalregisteret

 
Enghaven 15
Telefon: 61902188
Praktisk information
Oprettet:
07-05-2019
Udløber:
21-05-2019
Kviknummer:
LJA-73154996
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Kontor og administration,
Økonomi,
Jura og retsvæsen,
Offentlig administration
Beliggenhed