Menu

Direktør til DTU Center for Entrepreneurship

Danmarks Tekniske Universitet

Storkøbenhavn
Oprettet:
12-06-2019
Udløber:
25-06-2019

DTU Center for Entrepreneurship er et nystartet center på DTU med en ambition om at være blandt verdens førende indenfor forskning og uddannelse i teknologibaseret entreprenørskab.

Centrets vision er at være anerkendt på verdensplan indenfor opbygning af entreprenørielle kapabiliteter og teknologisk innovation for studerende, forskere og orgnisationer.

Centrets aktiviteter indenfor forskning, undervisning, og innovation foregår indenfor følgende faglige områder:

 • Udvikling og udbydelse af en række entreprenørskabskurser
 • Forskning, udvikling, test og implementering af ny teknologibaseret entreprenørskabsdidaktik med fokus på digital og personlig læring
 • Forskning og udvikling af nye programmer til øget kvalitet og effektivitet af start-ups og intraprenørskab med udgangspunkt i konkrete forskningsaktiviteter på tværs af DTU's institutter
 • Forskning og rådgivning indenfor teknologioverførsel og politikker for at øge den samfundsmæssige værdi af videnskabeligt arbejde på universiteterne
 • Etablering af partnerskaber med førende universitetscentre og spillere indenfor entreprenørskab og overførsel af teknisk videnskab til gavn for samfundet

Centret arbejder indenfor forskning og uddannelse i entreprenørskab og innovation og stræber mod at bidrage med viden, rådgivning og ressourcer til gavn for DTU og andre universiteter, samt virksomheder, offentlige institutioner og NGO'er.

Du kan læse mere om centret på www.entrepreneurship.dtu.dk.

Jobbeskrivelse
Direktøren har som primær opgave ansvaret for DTU Center for Entrepreneurships udvikling og kvalitet inden for forskning, forskningsbaseret rådgivning, uddannelse og innovation. Desuden har centerdirektøren det øverste ansvar for den daglige ledelse og drift af centret. DTU er et ledet universitet og ledelse har høj prioritet på universitetet. Jobbet indebærer således også en fortsat udvikling af en stærk og understøttende ledelseskultur på centret. Centerdirektørens opgave er desuden, med afsæt i strategien, at fastlægge guidelines på centrale områder, men også i at skrive, at der årligt sker en fremdrift mod opfyldelsen af de strategiske mål for centret.

Du har som centerdirektør det økonomiske og personalemæssige ansvar for centrets medarbejdere.

Centrets totale omsætning forventes at beløbe sig til ca. 25 mio. kr. årligt, hvor cirka halvdelen af midlerne kommer fra eksterne kilder.

Der er 27 ansatte fordelt på 11 nationaliteter på centret, heraf 5 professorer, lektorer, adjunkter og forskere, 3 postdoc's og videnskabelige assistenter og 3 ph.d.-studerende.

Herudover har centret 6 projekt/programledere samt et sekretariat på 5 personer, der varetager centeradministration, studie- og ph.d.-administration, økonomi, kommunikation, globalt outreach og ledelsessupport.

Du indgår endvidere i DTU's direktørkreds, som består af universitetets direktion, institutdirektørerne og underdirektørerne for de administrative og tekniske enheder.

Kvalifikationer
Ansøgere til stillingen som centerdirektør skal være internationalt anerkendte forskere indenfor innovation. I vurderingen vil der desuden blive lagt vægt på følgende karakteristika ved ansøgerne:
 • Faglig forankring i forskning, gerne med forskning indenfor et eller flere af de ovenfor nævnte temaer som særligt kompetenceområde
 • Indgående kendskab til det internationale universitets- og forskningsmiljø.
 • Erhvervserfaring fra international virksomhed og erfaring i opstart af højteknologiske virksomheder
 • Gode relationer med og viden om både det private erhvervsliv samt den offentlige sektor.
 • Ledelseserfaring fra et tilsvarende fagligt miljø, hvor engagement og selvstændighed er i højsædet
 • Undervisning på universitetsniveau
 • Erfaring og succes med at opnå ekstern finansiering
 • Behersker et skandinavisk sprog samt engelsk på højt niveau
 • Indsigt i og interesse for den økonomiske og administrative styring af centret

Du skal have en engagerende og respektfuld lederstil, hvor du på samme tid skaber klarhed om retning og ambition samt giver plads og selvstændighed til de enkelte forskningsgrupper. Herudover har du fokus på bredt, tværfagligt samarbejde også med andre institutter. Du er fagligt ambitiøs, samtidig med at du sikrer et godt arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk.

Du har skabt dig et stort og aktivt fagligt og politisk netværk i Danmark og internationalt, som du nyder at indgå i og skabe dialoger til gavn for instituttet og universitetet.

Du skal have interesse og flair for at indgå i forskningspolitisk arbejde og have godt blik for at arbejde med centrets forskningsområder i forhold til samfundets udfordringer.

Hvad tilbyder vi dig
Som centerdirektør på DTU er du med til at sætte retningen for en af Europas førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner. DTU's kerneforretning er uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation, og vi arbejder for at være en drivkraft for velfærd og bæredygtig værdiskabelse såvel nationalt som internationalt. Institutdirektørens indsats er med til at skabe ny viden til gavn for samfundet. Du kan således se frem til stort ansvar og friheden til at forvalte det. Som centerdirektør er du med til at sætte rammen for en resultatorienteret, udfordrende og udviklende arbejdsplads.

DTU arbejder kontinuerligt med at professionalisere ledelse. Det arbejde er konkretiseret i DTU Lederrollen, der beskriver DTU's forventninger til ledernes faglige og personlige kompetencer. DTU Lederrollen baserer sig på fire hjørnestene: Faglig ledelse, ressourceledelse, resultatskabende personaleledelse og strategisk ledelse. Derudover er det en forudsætning for at varetage en lederrolle på DTU, at den enkelte leder bringer det personlige lederskab i spil. Det betyder blandt andet at alle ledere har blik for at understøtte, at resultater skabes i samspil mellem mennesker. Du kan læse mere om DTU's lederrolle på hjemmesiden. http://www.dtu.dk/-/media/DTUdk/Jobsite/Lederrollen_folder.ashx?la=da

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelsen vil ske på åremål og på vilkår svarende til 'cirkulære om institutledere og dekaner ved universiteterne' samt AC overenskomsten.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 25. juni 2019. Åbn linket 'ansøg online', hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter ansøgning og CV.

Ønsker du yderligere oplysninger om jobbet, er du velkommen til at kontakte koncerndirektør for Innovation og Entrepreneurskab Marianne Thellersen, 4525 1008.

Du kan læse mere om DTU på www.dtu.dk.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.

Gem i min profil
Kontakt

Danmarks Tekniske Universitet

 
Anker Engelunds Vej 101
Telefon:
Praktisk information
Oprettet:
12-06-2019
Udløber:
25-06-2019
Kviknummer:
LJA-74049325
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Offentlig administration,
Ledelse
Beliggenhed