Menu

Produktionsleder til Naturstyrelsens Driftscenter

Naturstyrelsen

Syd- og Sønderjylland
Oprettet:
04-06-2019
Udløber:
20-06-2019

Naturstyrelsen søger en produktionsleder til Driftscentret i Randbøl

Vil du være med til at sikre kvaliteten i den flersidige skovdrift i Naturstyrelsen, og har du flair for skovbrug, data og IT, så er denne stilling måske noget for dig?


Opgaver og organisering
Vi er ca. 700 medarbejdere i Naturstyrelsen, fordelt på hovedkontoret i Randbøl, Kystdirektoratet i Lemvig og 16 lokale enheder placeret rundt i landet. Naturstyrelsen forvalter omkring 210.000 hektar statslige skove og naturområder, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv flersidig drift af styrelsens skove og andre naturområder.

Driftscentrets primære opgave er landsdækkende at styre og gennemføre al hugst, transport og opmåling af ca. 600.000 m3 træ årligt og afsætte det producerede råtræ og flis til træindustrier, savværker, forsyningsvirksomheder og privatkunder. Planlægning og gennemførelse af hugsten sker i tæt samarbejde med de lokale enheder, der er ansvarlige for den lokale arealdrift. Driftscentret varetager udførelsen af opgaver med ca. 2/3 private entreprenører efter udbud og ca. 1/3 med egne specialmaskiner. Hele produktionskæden er IT-afhængig og alle delprocesser er digitaliseret.

Fakta om Driftscentret:

 • Placeret på hovedkontoret i Randbøl
 • Ansvarlig for oparbejdning og afsætning af alle styrelsens træprodukter samt udbudsrådgivning
 • Årlig oparbejdning og afsætning af ca. 600.000 m3 nåletræ, løvtræ og flis
 • Opdelt i 3 teams: produktion, afsætning og udbud/indkøb
 • Består af 42 engagerede og erfarne kolleger med forskellige baggrunde og opgaver, såsom skov- og landskabsingeniører, regnskabsmedarbejdere, udbudsrådgivere og skovmaskineførere
 • Driftscentret ledes af en skovrider, der understøttes af en souschef

Driftscentrets ledelse ønsker at styrke fokus på kvaliteten af den skovbrugsmæssige drift og effektivitet i hele værdikæden fra skoven til de færdige produkter. Stillingen som produktionsleder skal binde enderne sammen og sikre at IT-systemer og mennesker spiller sammen.

Du vil som produktionsleder arbejde tæt sammen med de øvrige 8 produktionsledere i produktionsteamet, vores egne maskinførere, eksterne entreprenører, træindustrier og de lokale hugstskovfogeder. Hertil kommer samarbejde med IT og den øvrige organisation om implementering af IT-systemet SABA.

Kerneopgaver for produktionslederen
De primære opgaver for produktionslederen er:
 • Produktionsledelse på et nærmere afgrænset område i forbindelse med skovningsprojekter af løv- og nåletræ
 • Overordnet driftsansvar for opmåling og kvalitetskontrol, herunder sparring med projektmedarbejder, vores to faste opmålere og kvalitetsmedarbejder om opmåling og kvalitetskontrol i felten
 • Ansvar for løbende dialog med træindustrier, herunder projektledelse af apteringsprojekt og sparring med projektmedarbejder om projekter i felten
 • Ansvar for løbende entreprenørudvikling – metoder, maskiner, samarbejde

Din profil
Vi forudsætter, at du er skovbrugsuddannet med en nyere uddannelse. Det vil være en fordel, hvis du også har arbejdet et par år med kvalitet og optimering i det praktiske skovbrug eller på en træindustri, og hvis du har interesse for kvalitetssikring, optimering, digitalisering, GIS, andre IT-værktøjer og datamodellering.

Vi lægger vægt på, at du er:
 • Analytisk og fortrolig med datamodellering
 • Fleksibel og god til at samarbejde
 • God til at formulere dig i skrift og tale
 • Positiv og imødekommende
 • God til at arbejde selvstændigt og struktureret
 • God til at videndele med kollegerne og til at udvikle dine faglige kompetencer
 • Parat til at løse pludseligt opståede opgaver

Vi tilbyder en fast stilling på en meget dynamisk og aktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø.
Arbejdsstedet vil være hovedkontoret i Randbøl, men der skal påregnes en del tid i skoven i forbindelse med projektopgaverne, og det kan derfor kræve kørsel til områder langt fra Randbøl og eventuel overnatning der ind i mellem. Til arbejdsmæssig kørsel anvendes i videst muligt omfang tjenestebiler, der er placeret på hovedkontoret i Randbøl.

Løn- og ansættelsesvilkår
Er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten) eller gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område samt tilhørende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK).

Tjenestestedet er hovedkontoret i Randbøl, Driftscentret, Førstballevej 2, 7183 Randbøl.

Forventet opstart 1. september 2019 eller tidligere efter aftale.

Du skal have kørekort til personbil.

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte driftscenterchef, skovrider Mikkel Eriksen, tlf. 20 10 76 37.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den 20. juni 2019.

Samtaler med et mindre bedømmelsesudvalg forventes afholdt i uge 26-27.

 

Gem i min profil
Kontakt

Naturstyrelsen

 
Førstballevej 2
Telefon:
Praktisk information
Oprettet:
04-06-2019
Udløber:
20-06-2019
Kviknummer:
LJA-73847170
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Land-, skov- og havebrug
Beliggenhed