Menu

Syghuspræst (90%) og sognepræst i Sønder Tranders pastorat (10%) i Aalborg østre provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift

Nordjylland
Oprettet:
28-05-2019
Udløber:
17-06-2019

Stillingen som sygehuspræst ved Aalborg Universitetshospital (90% af fuldtidsbeskæftigelse) og sognepræst i Sønder Tranders Pastorat (10% af fuldtidsbeskæftigelse) i Aalborg østre provsti i Aalborg Stift er ledig.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tje-nestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,00 kr. årligt.

Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt.
For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, e-post: KMAAL-ANSOEGNING@KM.DK og skal være biskoppen i hænde senest op-slagets udløbsdato kl. 15.00. Ansøgninger kan fremsendes som sikker post fra www.borger.dk

Gem i min profil
Kontakt

Aalborg Stift

 
Thulebakken 1
Telefon:
Praktisk information
Oprettet:
28-05-2019
Udløber:
17-06-2019
Kviknummer:
LJA-73646187
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Kunst, kultur og sport,
Organisation og forening
Beliggenhed