Menu

Sognepræst (kbf) i Skagen pastorat i Frederikshavn provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift

Nordjylland
Oprettet:
09-04-2019
Udløber:
29-04-2019

Stillingen som sognepræst i Skagen Pastorat (består af sognene Skagen sogn og Hulsig sogn) i Aalborg Stift er ledig fra den 15. april 2019. 

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. 

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 2 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. 

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt. 

Det er en forudsætning for indplaceringen i løngruppe 2, at den, der ansættes, har gennemført den obligatoriske efteruddannelse. Ansøgere, der ikke opfylder betingelsen, kan ansættes i løngruppe 1 indtil betingelsen er opfyldt. 

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. 

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Præsteboligen er beliggende Skagavej 101, 9990 Skagen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, e-post: KMAAL-ANSOEGNING@KM.DK og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 

Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt. 

For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Gem i min profil
Kontakt

Aalborg Stift

 
Thulebakken 1
Telefon: 98188088
Praktisk information
Oprettet:
09-04-2019
Udløber:
29-04-2019
Kviknummer:
LJA-72384190
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Kunst, kultur og sport,
Organisation og forening
Beliggenhed