Menu

Lyng kirke søger kirke- og kulturmedarbejder

LYNG SOGNS MENIGHEDSRÅD

Syd- og Sønderjylland
Oprettet:
09-05-2019
Udløber:
02-06-2019

Menighedsrådet søger en kirke- og kulturmedarbejder pr. 1. august 2019. Den ugentlige arbejdstid er 30 timer. Du skal indgå i et positivt og engageret samarbejde. Lyng Kirke har visionen "Det travle menneske - det stille rum" og vi ønsker med vore aktiviteter at favne hele menigheden. Vil du være med til at videreudvikle den proces, det er at være en levende kirke?

Stillingsindhold:

 • Udvikling af aktivitetter alene og i samarbejde med menighedsråd og det øvrige personale ved kirken.
 • Planlægning og udførelse af undervisning af minikonfirmander samt arrangementer for børn og familier i samarbejde med præsterne.
 • Varetagelse af kommunikation - internt og eksternt.
 • Babysalmesang samt korskole i samarbejde med organist.

Vi forventer ikke, at du nødvendigvis er kirkevant og ved en masse om Folkekirken. Vi vil derimod gerne udfordres og forventer, at du er nysgerrig og har lyst til at prøve kræfter med og være medskaber af et moderne kirkeliv inden for folkekirkens rammer. Vi har brug for:

 • At du er god til at koordinere
 • Er fortrolig med IT, herunder opdatering af kirkens hjemmeside og sociale medier.
 • Kan arbejde selvstædnigt
 • At du er fleksibel og indstillet på skiftende arbejdstider
 • Har relevante kompetencer - også gerne inden for det musiske og kreative felt

Vi tilbyder:

 • En smuk arbejdsplads i et kirkecenter med alt under samme tag
 • Engagerede og positive menighedsrådsmedlemmer og personale
 • Et selvstændigt og alsidigt job

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 med tilhørende Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirke- og kulturmedarbejder m.fl. Aftalerne kan ses her: https://www.folkekirkenspersonale.dk/

Forinden ansættelsessamtalen skal der ske ækvivalering af ansøgers kompetenceniveau - med mindre ansøger tidligere har haft ansættelse som kirke- og kulturmedarbejder jvf. Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med funktion som kirke- og kulturmedarbejder. Ækvivaleringen finder sted på baggrund af et af ansøger udfyldt skema og har til hensigt at fastslå, om der er behov for supplering af ansøgers kompetenceniveau. Se her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139044

I henhold til gældende Overenskomst og Organisationsaftale sker aflønningen som intervalløn, der i nutidskroner ved en ugentlig arbejdstid på 37 timer udgør:

 • Hvis kompetencekravet ikke er opfyldt forhandles lønnen inden for intervallet 284.390 og 376.817 kroner
 • Er kompetencekravet opfyldt forhandles lønnen inden for intervallet 298.610 og 426.585 kroner.

Stillingen er omfattet af rådighedsforpligtelse for hvilken der årligt og i aktuelt niveau gives 31.245 kroner.

Pensionsbidraget udgør 18 %.

Løn og tillæg reguleres i henhold til ansættelsesbrøken.

I forbindelse med ansættelse vil der blive indhentet Børneattest.

Gem i min profil
Kontakt

LYNG SOGNS MENIGHEDSRÅD

Henning Bøgh
Højmosevej 3
Telefon:
Praktisk information
Oprettet:
09-05-2019
Udløber:
02-06-2019
Kviknummer:
LJA-73202907
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområder:
Kontor og administration
Beliggenhed