Menu

Jurist til Gældsstyrelsens jurakontor i Middelfart

Skatteforvaltningen, Middelfart, Teglgårdsparken 26

Fyn
Oprettet:
09-05-2019
Udløber:
03-06-2019

Motiveres du af at være i en kultur, der er båret af faglighed, ansvarlighed, udsyn og et stærkt kollegialt sammenhold? Så læs gerne videre. Vi søger netop nu en erfaren og analytisk skarp jurist, som har lyst til at bringe sit drive og sin stærke juridiske faglighed i spil og bidrage til høj kvalitet i opgaveløsningen.

Central og bred rolle for jurist med interesse for inddrivelsesområdet
Du får en helt central rolle med at bidrage til at levere juridisk støtte til Gældsstyrelsen, og du vil være med til at sikre, at styrelsen leverer ensartet og kvalificeret sagsbehandling relateret til inddrivelse af offentlig gæld samt sikre borgernes retssikkerhed.

Dine opgaver vil bl.a. indebære:

  • Generel og konkret lovfortolkning på styrelsens område
  • Juridisk sparring og rådgivning til andre kontorer samt direktionen på såvel organisatoriske som inddrivelsesfaglige problemstillinger
  • Håndtering af indsigelses- og ministersager
  • Behandling af klagesager på udvalgte områder
  • Håndtering af sager vedrørende aktindsigt og Landsskatteretssager
  • Lovforberedende arbejde

Du skal desuden være med til at drive det lovforberedende arbejde på inddrivelsesområdet i tæt dialog med departementet og Skattestyrelsen. Du varetager en koordinerende rolle på tværs af organisationen, og du får en bred kontakt- og samarbejdsflade med Gældsstyrelsens direktion og ledelse samt højt specialiserede faglige eksperter inden for styrelsen. Det er er derfor afgørende, at du kan samarbejde på tværs af hele Gældsområdet og skabe gode relationer i hele Skatteforvaltningen.

Jurist med erfaring fra større politisk organisation
Du har en juridisk uddannelse som cand.jur. eller cand.merc.jur. Juridisk kendskab til inddrivelsesområdet er en fordel men ikke afgørende. Det er vigtigt, at du trives i en organisation, hvor forandringer er konstante og har den grundighed, der er nødvendig for at sikre leverancer af høj kvalitet i samarbejde med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.

Vi lægger meget stor vægt på, at du matcher DNA’et i Gældsstyrelsen. Det betyder, at du skal være foregangsperson for en kultur, der er båret af ordentlighed og ansvarlighed. Vi arbejder i teams, og du skal have lyst til at arbejde i et miljø, hvor vi løfter i flok og hjælper hinanden – både i egne teams og på tværs af organisationen.

Kontor for Jura i Gældsstyrelsen – din nye arbejdsplads
Du vil blive en del af kontoret for Jura, som er placeret i Stab og Styring i Gældsstyrelsen. Stab og Styring har til huse i det spændende Teglgårdsparken i Middelfart, som er Gældsstyrelsens hovedsæde. Stab og Styring varetager en bred portefølje af opgaver. Udover Jura inkluderer disse blandt andet HR, Økonomi og Produktionsstyring. Du vil komme til at referere til kontorchefen for Jura, der har 12 medarbejdere.

Ansøgning og yderligere oplysninger
Ønsker du at vide mere om stillingen eller processen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Lone Kudahl på tlf. 7237 0206 eller via mail: lone.kudahl@gaeldst.dk

Finder du stillingen interessant, ser vi frem til at modtage din ansøgning sammen med CV, eksamenspapirer og evt. yderligere materiale senest mandag den 3. juni 2019 kl. 8:00 via linket ”søg stillingen”.

Vi forventer at afholde 1. samtalerunde 11., 12. og 13. juni 2019 og 2. samtalerunde 20. juni 2019 med forventet ansættelse primo august. For de ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, vil der i rekrutteringsforløbet indgå en personprofilanalyse og en logisk test.

Der vil forud for ansættelse indhentes restanceoplysninger og straffeattest.

Dit arbejdssted vil indtil videre være Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende AC- eller DTS-overenskomst.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet, og ansættelsesområdet afhænger i øvrigt af ansættelsesformen.

Gældsstyrelsen – din nye arbejdsplads
’Vi hjælper borgere og virksomheder med at betale deres gæld til det offentlige’

Gældsstyrelsens mål er, at så mange som muligt betaler deres gæld. Vi samarbejder med de offentlige kreditorer om at forebygge, at ny gæld opstår. Vi arbejder med klare præstationsmål og transparens. Det gør vi, fordi vi er drevet af at inddrive mest mulig gæld til det offentlige. Vi lykkes med vores opgave, fordi Gældsstyrelsens ledere og medarbejdere har en høj grad af faglig dedikation og stor viden på deres område.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansiering af den offentlige sektor.

Læs mere om Gældsstyrelsen på www.gaeldst.dk

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem i min profil
Kontakt

Skatteforvaltningen, Middelfart, Teglgårdsparken 26

 
Teglgårdsparken 26
Telefon: 72370206
Praktisk information
Oprettet:
09-05-2019
Udløber:
03-06-2019
Kviknummer:
LJA-73207092
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Jura og retsvæsen
Beliggenhed