Menu

Udvikler med stærk data- og forretningsforståelse

Koncern IT

Storkøbenhavn
Oprettet:
09-05-2019
Udløber:
27-05-2019

Hvidovre, Rigspolitiet, Koncern IT

Tænker du i data og vil du være med til at styrke et mere videns og analysebaseret politi? Du kan nu få en central rolle i sektion for Data Management og løse ETL-opgaver på tværs af politiet, hvor du kommer til at få indsigt i en lang række forskellige forretningsområder.

Du skaber et solidt datagrundlag
Som udvikler er du med i hele ETL-processen fra analyse og design til udvikling og implementering samt forvaltning af de udarbejdede ETL-jobs. Du sikrer den nødvendige integration og konsolidering af data på tværs af underliggende systemer, således at de relevante interessenter kan tilgå og anvende systemer og data.

Du indgår desuden i tværfaglige projektgrupper, hvor du bidrager med den nødvendige ekspertise til udviklingen af nye og eksisterende løsninger til politiet, hvor vores formål er at udvikle og understøtte processen gennem flytning og sammenstilling af data. Du er således en vigtig brik i både den operationelle og strategiske opgaveløsning, hvor du blandt andet bidrager til opbygningen af et center of excellence og udviklingsmetoder inden for Data Warehousing.

Du er en del sektion for Data Management og af et team af erfarne kollegaer, som vægter samarbejde, faglige udfordringer, vidensdeling og professionalisme højt. I vores arbejde med at udvikle løsninger til politiet, bruger vi de nyeste teknologier i samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere. I din hverdag navigerer du i et komplekst it-landskab og arbejder bredt med forskellige værktøjer såsom Informatica PowerCenter, QlikView og MS SQL Serverplatformen.

Du tænker i data og trives i samarbejdet på tværs
Vi forestiller os, at du har en relevant it-teknisk uddannelse og gerne suppleret med en ITIL-certificering. Alternativt har du en anden uddannelsesmæssig baggrund med indsigt og forståelse for det it-tekniske område gennem flere års praktisk erhvervserfaring. Vi ser gerne, at du har minimum 3 års erfaring inden for Data Warehouse og du navigerer fortroligt på forskellige database- og integrationsteknologier samt har erfaring med et eller flere rapporteringsværktøjer.

Du har en struktureret tilgang til opgaveløsning, hvor du trives med at varetage både nye og eksisterende løsninger i overensstemmelse med standarder og best practice. Du motiveres af at have ansvaret for god planlægning, dokumentation og overdragelse, hvor du sikrer den nødvendige kvalitet gennem hele processen. Dertil er du nysgerrig efter at lære nye metoder og blive udfordret på det, du kender.

Personligt er du energisk og lydhør i samarbejdet med andre og du trives med at skabe gode relationer og samarbejde på tværs. Du kan lide rollen som formidler eller ”oversætter” af it-teknisk viden til forskellige faggrupper. Du kommunikerer på et højt fagligt niveau på dansk, både på skrift og tale. Tilligemed behersker du engelsk på et it-teknisk niveau, både mundtligt og skriftligt.


Ansættelsesforhold
Har du en akademisk baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og akademikere i staten.

Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, bliver du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst.

Dit arbejdssted bliver Rigspolitiets Koncern IT med adresse på Landlystvej 34, 2650 Hvidovre.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.


Kontakt
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder John Anker Møller på telefon 91 35 76 52. Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk og om politiet som arbejdsplads på www.jobipolitiet.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Alle dokumenter skal være i pdf-format.

Vi forventer at afholde 1. samtaler den 5. juni og 2. samtaler den 13. juni 2019.

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.Koncern IT
Cirka 400 medarbejdere i Koncern IT udvikler og driver it-systemer for politiets omkring 15.000 ansatte, heraf 11.000 polititjenestemænd. Vi styrer it-projekter, udvikler softwareløsninger og sikrer med drift og support, at it-understøttelsen hjælper politiforretningen med at forebygge og forhindre kriminalitet. Koncern IT er organiseret i fire centre: Strategiske Stabe, Service, Udvikling, Drift og Ledelsessekretariat.

Ledelsesmæssigt har vi fokus på at udvikle alle ansatte, både professionelt og menneskeligt. Vi samarbejder på tværs af organisationen om at løfte kvaliteten og understøtte politiets kerneopgaver. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og transparens er kernen i vort arbejde. Vores daglige sparring er en forudsætning for, at vi skaber gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt på i morgen.

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks 12 politikredse, politiet i Grønland og politiet på Færøerne. Rigspolitiet sætter retningen og udarbejder overordnede strategier for hele politiet i tæt samarbejde med politikredsene.

Sikkerhedsbevidstheden i politiet er høj og ansvaret for politiets informationssikkerhed påhviler alle ansatte i politiet.

Gem i min profil
Kontakt

Koncern IT

 
Landlystvej 34
Telefon: 91357652
Praktisk information
Oprettet:
09-05-2019
Udløber:
27-05-2019
Kviknummer:
LJA-73202909
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
IT
Beliggenhed