Menu

Commissioning-projektleder

Danmarks Tekniske Universitet

Storkøbenhavn
Oprettet:
01-05-2019
Udløber:
21-05-2019


Campus Service (CAS), DTU Lyngby Campus, søger en projektleder med ansvar for Commissioning til sektionen for Driftsplanlægning- og Projekter.

Som facilities management organisation har CAS ansvaret for planlægning, byggeri, idriftsættelse og vedligeholdelse af bygninger, forsyningsinfrastruktur og faciliteter på alle DTU's campusser. Aktuelt gennemfører DTU en ambitiøs udbygnings- og moderniseringsplan ved bl.a. at etablere flere nye laboratorietunge bygninger, gennemføre modernisering af eksisterende bygninger og udbygge forsyningsinfrastrukturen - alle projekterne vil de næste år overgå fra byggeri og projekt til drift.

Det er afgørende vigtigt for DTU, at byggerierne gennemføres med blik for funktion og fremtidig drift. Commissioning-aktiviteterne på alle byggesagerne udføres omhyggeligt og rettidigt, dvs. fra opstart af projektidé til færdig, indreguleret, testet og dokumenteret byggeri eller infrastruktur.

Commissioning på DTU

Med afsæt i DTU's egen commissioning-model og proces arbejdes der målrettet med at sikre kvaliteten i byggeprojekterne. For DTU's vedkommende betyder det, at der gennem et tæt samarbejde med bygherreprojektlederne og driftsherreorganisationen udpeges relevante, prioriterede fokusområder og specifikke forventninger til udfaldskrav. Opgaven med at sikre en værdiskabende commissioningproces, beror i høj grad på en forståelse af byggeriets aftalegrundlag (AB18/ABR18) samt ydelsesbeskrivelserne og på en forståelse af at skabe et godt, tillidsfuldt samarbejde med kolleger i CAS samt med rådgivere og entreprenører. Det er dertil vigtigt at have et grundlæggende, generelt kendskab til tekniske installationer, og en arbejdsmæssig fremgangsmåde, som er procesorienteret, og som hele tiden har et blik for det, som ligger længere fremme, og som med rettidig omhu kan håndteres forbyggende.

Dit ansvar

Du vil som commissioning-projektleder i DPP få ansvaret for at forme commissioning-aktiviteterne i byggesagerne i tæt samarbejde med projektlederen og dine kolleger i CAS. Du vil skulle håndtere mange forskellige projekter parallelt. Du vil blive involveret tidligt i nye projektet, og du vil skulle træde ind i igangværende projekter for at sikre et forsat stort fokus på aftalte commissioning-aktiviteter. Du vil have løbende fokus på at sikre, at alle parter i sagerne har kendskab til aktiviteterne og at de følger den plan, der ér lagt eller som du har lagt, og at vigtige krav, som fx er stillet af driftsherreorganisationen eller brugerne, får den nødvendige opmærksomhed gennem projekternes faser. Du vil trække på flere bygherrerådgivere for at sikre tilstrækkelig med ressourcer og kompetencer til planlægning af og opfølgning på commissioning-aktiviteterne. Det vil også være din opgave løbende at udvikle og optimere DTU's commissioningmodel og de tilhørende værktøjer.

Din præference

Det er afgørende, at du befinder dig godt i et stort netværk af driftskolleger, byggeprojektledere, rådgivere og entreprenører - en daglig dag med mange relationer og mange projekter. Du skal finde det naturligt at have en fast og imødekommende samarbejdsform, og at din tilgang til at få et velfungerende samarbejde er at opbygge en konstruktiv, samskabende og tillidsfuld omgangstone, idet dit bidrag til at sikre kvaliteten og en smidig, planlagt gennemførelse og overdragelse af byggesagerne dermed får de bedste betingelser.

Din faglighed og erfaring

Det er ikke så afgørende, hvilken faglig baggrund du har. Det vil dog blive lagt vægt på, at du har en generel indsigt i tekniske bygningsinstallationer og byggeri, fx kunne du være maskinmester eller ingeniør. Det vil være en stor fordel, at du kender en del til at være bygherre, dvs. at du har forståelse for byggeprocessen de juridiske aspekter, som er en del af byggeriets aftalegrundlag således at du kan træde ind i bygherreorganisationen for at hjælpe med commissioning, uden at det virker fremmed for dig.

Hvad tilbyder vi dig

En spændende arbejdsplads med stor variation i projekter og et stort ansvar for at hjælpe med at skabe spændende projekter af høj kvalitet og stor teknisk spændvidde. DTU er en arbejdsplads, hvor du har stor indflydelse på tilrettelæggelsen af egne opgaver og arbejdstid, og du har gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC eller COII/LC/OC-fællesoverenskomsten og organisationsaftale for bygningskonstruktører m.fl. i staten eller anden relevant overenskomst. Der er mulighed for forhandling af et tillæg efter kvalifikationer.

Arbejdssted er DTU Lyngby campus.

Ansøgning og kontakt Vi skal modtage din online ansøgning senest den 21. maj 2019. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser.

Har du relevante spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Allan Murphy på 2024 1383 eller e-mail: aaam@dtu.dk.

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

Med ca. 215 ansatte er Campus Service den største af DTU's 8 teknisk administrative koncernstabe. Campus Service har til formål at udvikle, drive og vedligeholde DTU's bygningsmasse, arealer og faciliteter, samt varetage indvendigt vedligehold og tilsyn med de derudover lejede DTU-arealer og faciliteter. Målet for Campus Services virksomhed er, at DTU's bygninger, omgivelser og faciliteter er attraktive for de ansatte og studerende, men også at andre borgere, virksomheder og lokalsamfund anser DTU og DTU's faciliteter som et aktiv, man meget gerne benytter og samarbejder med.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.

Gem i min profil
Kontakt

Danmarks Tekniske Universitet

 
Anker Engelunds Vej 101
Telefon:
Praktisk information
Oprettet:
01-05-2019
Udløber:
21-05-2019
Kviknummer:
LJA-72965907
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Ingeniør og naturvidenskab,
Bygge og anlæg
Beliggenhed