Menu

Vilkår - Løn og pension

Løn

Som medarbejder i staten vil du ofte være dækket af en overenskomst, der regulerer en del af din løn. Lønnen består typisk af en grundløn og personlige tillæg. Grundlønnen er centralt fastsat, mens de personlige tillæg forhandles lokalt på arbejdspladsen.

Hovedparten af nyuddannede under AC-overenskomst starter som udgangspunkt på løntrin 4. På dette løntrin får du som grundløn 31.168 kr. inkl. pension og rådighedstillæg. Visse uddannelsesretninger indplaceres dog på lavere løntrin. Læs mere her.

I stillingsannoncen kan du se, hvilken overenskomst der dækker netop denne stilling. Du kan finde de forskellige overenskomsterModerniseringsstyrelsens hjemmeside.

Pension

Som medarbejder i staten vil du som oftest være omfattet af en god pensionsordning som en del af ansættelsesforholdet.

Arbejdsgiveren indbetaler løbende til din pensionsordning. Det samlede bidrag udgør normalt mellem 15 pct. og 18 pct., hvoraf 1/3 anses for at være den ansattes eget bidrag.

Bliver du ansat som tjenestemand bliver du omfattet af den særlige tjenestemandspension. Her fastsættes pensionen på grundlag af din aflønning og anciennitet på afskedstidspunktet (pensionstidspunktet).